nen-3140 inspectie

Verhagen Horeca Techniek verricht voor u NEN 3140-inspecties.

Vraag een vrijblijvende offerte bij ons aan.

NEN 3140

NEN 3140 is een norm waarin de ArboWet en het Arbobesluit wordt verwezen en die eisen stelt aan de veiligheid en het gebruik van elektrische installaties. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend.

Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan.

Waarom NEN 3140?

Zowel bij het gebruik van, als het werken aan elektrische installaties (bijvoorbeeld electrische ovens, kookketels, mixers etc.) bestaat een zeker risico op letsel; letsel veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen of door brand of explosie die voorkomt uit elektrische energie. Het doel van de NEN 3140 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van, en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

VHT en NEN 3140!

VHT wil graag haar klanten een compleet service pakket aanbieden daarom beschikken wij over moderne meetapparatuur om de NEN 3140 keuring op uw keukenapparatuur uit te voeren. Onze technici zijn allen hiervoor opgeleid. Door deze keuringen bijvoorbeeld tijdens onderhoud uit te voeren, kunnen wij, voor u als klant, kosteneffici├źnt werken en wordt het proces in uw keuken zo min mogelijk verstoord. Mocht de apparatuur gebreken vertonen, dan kunnen onze technici kleine reparaties direct oplossen zodat er blijvend veilig gewerkt kan worden.